تبلیغات
آموزشی - نقاشی كودكان و مفاهیم آن
نقاشی كودكان و مفاهیم آن | عمومی ,

مقدمه

با توجه به گسترش جدید پژوشهای تجربی در زمینه روانشناسی كودك و به ویژه به كمك دانش رفتاری و داده های اساسی كه روانشناسی سنجشی در مورد پرورش سیستمهای عصبی مركزی ارائه داده اند نگرش بزرگسالان در جهات مختلف رفتار كودكان دستخوش تغییرات مختلفی شده است به تازگی دنیای كودكان و گرایش كودك به دویدن ، بازی كردن ، خط خطی كشیدن و نقاشی كردن را امری غریزی و وابسته به دنیای مخصوص رؤیایی كودكان دانسته اند .

مقدمه

با توجه به گسترش جدید پژوشهای تجربی در زمینه روانشناسی كودك و به ویژه به كمك دانش رفتاری و داده های اساسی كه روانشناسی سنجشی در مورد پرورش سیستمهای عصبی مركزی ارائه داده اند نگرش بزرگسالان در جهات مختلف رفتار كودكان دستخوش تغییرات مختلفی شده است به تازگی دنیای كودكان و گرایش كودك به دویدن ، بازی كردن ، خط خطی كشیدن و نقاشی كردن را امری غریزی و وابسته به دنیای مخصوص رؤیایی كودكان دانسته اند .

درك و شعور  

پرورش قدرت بیان نقاشی فقط وابسته به تكامل جسمی كودك نیست بلكه با درك و شعور او نیز در ارتباط است این ادراك از بدو تولد بسیار جزئی است ولی با پیشرفت سن مطبوع و ظریف می شود در حقیقت می توان گفت چون كودك هنوز مهارت كافی ندارد نمی تواند خوب نقاشی كند یك دیگر از خصوصیات روحیه ی كودكی این است كه از واقعیت بیرون آن نظر گاهی كه در ارتباط به نیاز عاطفی اوست بیشتر مورد توجه قرار می گیرد و بقیه ی جنبه ها فراموش می شود به همین جهت نقاشی كودك بیشتر عاطفانه به نظر می رسد .

شفافیت :

كودك در ابتدا واقعیات بیرون را نسخه برداری نمی كند بلكه آن را چنان كه خود شناخته معرفی می كند بدین معنی كه او تصور مغزی خود و نه مشاهده بصری خود را ترسیم می كند او بدون در نظر گفتن ذات واقعی مدل و آن چیزی كه برای خود او با معنی است بیانمی كند كودكان عادی در سنین 9 سالگی این دوره(  شفافیت ) را پشت سر می گذارند و در حالی كه كودكان عقب افتاده چند سال دیگر هم در این مرحله باقی می مانند با وجود این سنی كه كودك مرحله ( شفافیت ) را كنار می گذارد فقط به پرورش فكری او بستگی ندارد بلكه محیط و آموزش نیز مؤثر است .

چشم انداز شناخت در نقاشی :

كودك در انتخاب موضوع نقاشی فقط تحت تأثیر بیان داستانی نیست بلكه احتیاج به شناخت نیز الهام بخش اوست فعالیت گرافیك برای او وسیله ای است برای شناخت ، پرسش و طرح مسائل و مشكلات و در عین حال برای اثر بخشی و اكتشاف برای كودك تكرار یك نقاشی یا یك شكل به دفعات زیاد احساس امنیت به وجود می آورد و هر بار هم كه در كلاس با مشكلی برای كشیدن نقاشی مواجه می شود از همان شكل تكراری كه در مغز دارد استفاده می كند .

بیان نقاشی و برون افكنی :

كودك نسبتاً خیلی زود متوجه می شود كه رسم نقاشی وسیله ی بیانی است كه با افكار او مطابقت دارد و او را در تخیلاتش آزاد می كند و در عین حال لذت سرشاری برای او فراهم می آورد و نقاشی كردن به او امكان می دهد افكار درونیش را نشان دهد وقتی كه كودك به وسیله ی تصویر اظهار نظر می كند آثار بسیاری از شخصیت خود را آشكار می سازد ولی او این كار برای دلخوشی ها انجام نمی دهد بلكه آنچه كه برای او مهم است بیرون ریختن تجربه های اندوخته شده ی اوست و نمایان گر وجود اوست .

موضوع نقاشی و شخصیت كودك : 

درك و فهم نقاشیهای كودكانه و چیزی كه او می خواهد بیان كند برای والدین و مربیان بسیار لازم است آنهم نه فقط به عنوان كنجكاوی خشك و خالی بلكه بدین علت كه شناخت آن باعث بهتر شدن روابط بین بزرگسالان و كودكان می شود كودك با تمام وجود و شخصیت مغزی  و عاطفی خود نقاشی می كند این شخصیت در خط ها در طرز استفاده از فضا انتخاب رنگها و خود موضوع اگر به او تحمیل شده باشد نمایان می شود .

نقاشی خواب و رؤیا :

نقاشی خواب و رؤیا ممكن است ترسها و تمایلات كودك را ظاهر كند بعضی كودكان در رؤیای خود را در حال پرواز می بینند كه بر بال پرنده باشند بالداری در آسمان آبی به پرواز در آمده اند .

خانه :

در نقاشی كودكان خانه بیشتر از هر چیز دیگری كشیده می شود اگر خانه به جای آن كه به صورت عادی و معمولی كشیده شود به صورت قصر نشان داده شود در واقع به منزله ی پناهگاهی مطلوب است كه بدین ترتیب شكل و رنگ جذابی خواهد داشت كودك در ابتدا خانه را خیلی ساده می كشد اما هرچه بزرگتر می شود خانه را تكمیل تر می كند شكل خانه نیز تحت تأثیر محیط اجتماعی فرهنگی كودك است

فاصله ی بین اشخاص نقاشی :

اعضای یك خانواده ی هماهنگ در نقاشی كودكان همیشه باهم و دست در دست هم نشان داده می شود نزدیك شدن دو یا چند شخصیت نشانگر انس و الفت واقعی آنها و یا تمایل كودك به آنهاست كودك خودش را نزدیك شخصی نقاشی می كند كه حس كند در كنار آن راحت است و یا او را بیشتر از همه دوست داارد و قتی كه كودك حس كند كه از اعضای خانواده كاملاً  جدا است در نقاش های خود خودش را از آنها جدا می كشد
نوشته شده توسط مسافر در دوشنبه 1 مهر 1387 و ساعت 10:09 ق.ظ
نوشته های پیشین
+ سلامی دوباره+ آزادگی+ یلدای مدرسه ی ما+ نمونه سوالات جمله نویسی پایه دوم+ بررسی دفتر پیشنهادی + خدایا! دانایی را چراغ راهمان کن+ خاطرات من+ عقابی پرید+ تقویت انشای دانش آموزان + تقویت خواندن+ بازهم بوی ماه مدرسه+ زیبایی - معلم - دانش آموزان شاد+ بهداشت روانی دانش آموزان+ نقاشی كودكان و مفاهیم آن +

صفحات:
 

کداهنگ میخواهی بیاتو