تبلیغات
آموزشی - بررسی دفتر پیشنهادی
بررسی دفتر پیشنهادی |

                                      

       بررسی  دفتر پیشنهادی (ثبت فعالیت های یاددهی- یادگیری)کلاس دوم

 

 

بررسی  دفتر پیشنهادی (ثبت فعالیت های یاددهی- یادگیری)کلاس دوم

 

مقطع ابتدایی به عنوان مقطع پایه از پرکارترین مقاطع تحصیلی از لحاظ آموزشی وپرورشی است .یک آموزگار ،آموزش کتب مختلف درسی ،هنر وتربیت بدنی رابرعهده دارد وبه علت نبود مربی پرورشی در بیشتر مدارس وظیفه ی دیگری را نیز به دوش می کشد .

پیشنهاد دفتر کلاسی جدید سبب می شود تا آموزگار از وقت مفید آموزشی ، زمان استراحت ویا وقت خارج از مدرسه ی خود، برای کامل کردن آن اختصاص دهد. پس بهتر است به جای پرداختن به کمیت ها ،کیفیت آموزشی را افزایش دهیم. بهتر است کسانی که چنین پیشنهادهایی را ارائه می دهند خود نیز طی یک سال تحصیلی در کنار معلمان دیگر، در کلاس درس حضور یابند ونتیجه کاررابررسی کنند.

چندسالی است که قرآن را به صورت ارزشیابی توصیفی  در دفتر قبلی ثبت می کردیم ومشکلی هم نداشتیم ، حال نمی دانیم وجود دفتر جدید چه ضرورتی دارد ؟

 

* دراین جا بنا به امر مسئول محترم آموزش ابتدایی منطقه به بررسی دفتر پیشنهادی

می پردازیم.

 

* درقسمت راهنمای استفاده از دفتر، بندهایی را برای چگونگی ثبت نمرات و... که تغییر یافته است اختصاص دهند.

* درپایان صفحه ی ثبت فعالیت های یاددهی هردرس، جایی برای نوشتن عنوان فعالیت خارج ازکلاس منظور گردد.

* در صفحه ی ثبت فعالیت های یاددهی-یادگیری عنوان « هفته » حذف شود .چون آغاز همه ی ماه ها از شنبه نیست .(مثال: صفحه ی ریاضی : آبان ماه از 3شنبه شروع می شود . پس 3جلسه اول آبان ماه وهمین طور 2جلسه ی آخرمهرماه خالی می ماند)

* اهداف هردرس در کتب روش تدریس آمده است (حتی بعضی دروس به صورت درس به درس) پس نیازی به درج اهداف درس نیست. واگرمنظور نوشتن چک لیست است بهتراست عنوان آن تغییرکند.

* جدول ثبت غیبت ها برای بیش از 18نفر امکان پذیر نیست .

* در جدول ثبت جلسات توجیهی اولیا جایی برای ذکر اسامی غایبین داشته باشد .

 

قرآن

* بالای صفحات این درس جا برای یک ماه است ولی درصفحه ارزشیابی 2ماه درنظرگرفته شده است.

* برای ماههای مهروآبان نیازی به درج بیان داستان وحفظسوره نیست.

* ازآنجا که حفظ سوره اجباری نیست ،بهتراست برای فعالیت های خارج کلاس درنظر گرفته شود .

هدیه های آسمان

* به جای نتیجه ی ارزشیابی ،عنوان میانگین نمره ی ارزشیابی نوشته شده است که اصلاح گردد.

* جایی برای فعالیت خارج کلاس منظور شود. درصفحه ی درج نمره نام 3درس آمده (3هفته)ولی در صفحه ی ثبت فعالیت ها 4هفته نوشته شده است .

فارسی

* با توجه به جدابودن جمله نویسی ،جایی برای آن دردفترکلاسی نیست.

* بهتر است بخوانیم –بنویسیم برای نیمه ی هرماه کنار هم باشد.

* درقسمت میانگین نمرات بخوانیم « میانگین نمره ی بخوانیم - بنویسیم» قرار گیرد

* جایی برای فعالیت خارج کلاس ندارد.

املا

مطابق برنامه کلاسی هرهفته 3جلسه املا درنظر گرفته شده است که  جا برای ثبت 2جلسه وجوددارد.

ریاضی

تعداد ستون های ثبت نمره نسبت به ثبت فعالیت ها ی یاددهی-یادگیری کمتراست.

بهتراست کلمه ی فعالیت مستمر ماهانه (فعالیت درگروه وخارج کلاس) حذف شودونمره ی مستمر شامل همه ی نمرات باشد.

تربیت بدنی

اگرنمره ی این درس براساس موارد چک لیست باشد بهتر است .

انضباط

همه ی موارد کامل وکافی نیست وجای کافی برای افزودن سایرموارد ندارد.

 

ومن الله توفیق

گردآورندگان:

خانم ها : محمدی - رحیمی

 


نوشته شده توسط مسافر در سه شنبه 21 آبان 1387 و ساعت 09:06 ق.ظ
نوشته های پیشین
+ سلامی دوباره+ آزادگی+ یلدای مدرسه ی ما+ نمونه سوالات جمله نویسی پایه دوم+ بررسی دفتر پیشنهادی + خدایا! دانایی را چراغ راهمان کن+ خاطرات من+ عقابی پرید+ تقویت انشای دانش آموزان + تقویت خواندن+ بازهم بوی ماه مدرسه+ زیبایی - معلم - دانش آموزان شاد+ بهداشت روانی دانش آموزان+ نقاشی كودكان و مفاهیم آن +

صفحات:
 

کداهنگ میخواهی بیاتو