تبلیغات
آموزشی - خلوت دل
خلوت دل | عمومی ,

خدایا! خداوندا!پروردگارا!

نام و نشانه های نیکو از آن توست و نمونه های برتر از توست و عظمت و حکومت از آن توست و نعمت ها همه از جانب توست.

پروردگارا! ما تو را به آن چه خود ستوده ای آفرین می گوییم و با آن چه برخویشتن ثنا گفته ای تو را تمجید می کنیم و بر بندگان و سالکان و رهپویان راهت که مخلصانه قدم در این راه گذاشتند درود می فرستیم.

سوگند به عزت و جلال تو که ما را از تاریکی های طبیعت برهان،به مشاهدت انوار و روشنایی ها ی وجودی خود رهبری کن و بر آن چه تو را پسندیده آید و بدان خشنود گردی در آغاز و انجام بازگشت ما را یاری ده.

ستایش ترا سزد در آغاز و پایان کار و کمال بی پایان تر است. چگونه چنین نباشد که تو بالاتر و برتر از بی نهایتی.

بازش آرید خدا را که صفایی بکنیم


نوشته شده توسط مسافر در سه شنبه 22 مرداد 1387 و ساعت 05:08 ق.ظ
نوشته های پیشین
+ سلامی دوباره+ آزادگی+ یلدای مدرسه ی ما+ نمونه سوالات جمله نویسی پایه دوم+ بررسی دفتر پیشنهادی + خدایا! دانایی را چراغ راهمان کن+ خاطرات من+ عقابی پرید+ تقویت انشای دانش آموزان + تقویت خواندن+ بازهم بوی ماه مدرسه+ زیبایی - معلم - دانش آموزان شاد+ بهداشت روانی دانش آموزان+ نقاشی كودكان و مفاهیم آن +

صفحات:
 

کداهنگ میخواهی بیاتو